MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Om det här med rädsla.

Självsäkerhet växer fram genom att kraftfullt möta livets utmaningar. Låt dig inte räknas ut av dina försök och svårigheter. Bygg inte heller murar för att utestänga smärta ur ditt liv. Du kommer att finna frid, inte genom att fly från