Kategorier
PERSONLIG UTVECKLING

Bara tre timmar…?


En gång för länge sedan tog jag med en av mina söner, då bara 6 år, till en lekpark här i närheten. Han såg fram emot den här dagen och han ville naturligtvis stanna där så länge som möjligt.

Han hade precis börjat intressera sig för det här med tid och när vi kom dit så frågade han mig hur länge, som vi skulle stanna där.

Kategorier
LITTERÄRT

Tidsförvrängning.


…..

”Jag kan ha varit här i bara några sekunder eller i flera dagar. Kan­ske för all­tid. Jag vet inte längre. 
Se­kunder, mi­nu­ter, timmar? 
Inget, absolut inget, betyder ändå sådana begrepp. Tiden, så som jag känner den, upphör att exi­ste­ra. Utan något att hänga upp dess gång på, går den inte längre att mäta. 
Och hur länge varar egentligen ett enda litet ögonblick av bottenlös fruktan? 
En sekund, en minut, en timme, eller ett helt liv? 
Jag vet in­te. 
Det känns som om min belägenhet har varat och kommer att fortsätta vara för evigt.”

…..

© Björn Solum

(Utdrag ur Det Vita Snäckskalet, 2017)