MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

En (om)skakande historia.

Av och till råkar vi alla ut för händelser, som skakar om oss och som från en sekund till en annan kan få vem som helst att både tappa orken och tron på fortsatta möjligheter. Det kan kännas som att