LITTERÄRT

Kramp…

All denna väntan på orden levandegör min otålighet, gestaltas av olust och leda. Jag befarar att jag även denna natt inte får något skrivet.          Likväl, trots min vånda, tar jag plats vid mitt skrivbord för att söka