LITTERÄRT

Är det som sägs vara ett slut, egentligen en ny början…?

”Är det som förmodas vara ett slut i själva verket en början på något annat? Eller är det som sägs vara en början egentligen en fortsättning på något som antas ha tagit slut?