LITTERÄRT

Existens.

Det skymmer redan och i viken ligger vattenytan blank, och stilla. Bleken bryts oanat av en cirkelformad, tyst vågrörelse, som knappt hinner sprida sig över vattnet innan den klingar av och försvinner och sjön åter ligger lika orörd.  Något…eller någon…har av