LITTERÄRT

Branden.

En brand har rasat. Den är över nu.Sot och aska täcker min lustgård. Bland kullar och dungar är allt tyst, grått, öde…som vore allt…dött. En ensam sparv med svedda vingar tar likväl plats bland kala grenar.Ur dess strupe ljuder sturska