PERSONLIG UTVECKLING

Vem kan…?

Vem kan klättra upp på högsta toppen?Vem kan gå den där extra kilometern?Vem kan springa ifatt sig själv?