LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Vet du hur du ser ut..?

Du har säkert redan upptäckt det själv. När du ser på dig själv i spegeln, så tycks ibland både ”bilringar” och rynkor och alla andra skavanker ha förvärrats betänkligt. Och det ibland på lika kort tid som har förflutit sedan