LITTERÄRT

Lycklig…för jag är äntligen fri…bara går jag min väg.

”Som är jag överraskad, i varje fall förvånad, ifrågasätter jag i en hastigt påkommen tanke vad jag gör här.      Jag släpper det jag har i händerna och bara går min väg. Jag vänder mig inte ens om och ser mig